zondag 15 april 2012

Mevrouw Thea gaat op reis en neemt mee


Eerst en vooral wil Mevrouw melden dat ze behoorlijk tot zeker niet slecht is in bovengenoemd spel. Edoch wordt ze er erg nerveus van, gezien de combinatie van een gezonde portie competitiedrang samen met de onmogelijkheid om vals te spelen in dit spel.

En laat het net die laatste activiteit zijn (valsspelen dus) die Mevrouw al sinds erg jong bewonderenswaardig goed onder de knie heeft. Dobbelstenen stiekem verleggen tot het juiste aantal ogen verschijnt, emotionele manipulatie om bij dreigend verlies toch nog iets uit de brand te slepen en last, maar zeker niet least: de spelregels op tijd en stond veranderen. Over Mevrouws pogingen om op onhebbelijke wijze toch nog als winnaar van een spel te worden uitgeroepen zijn legendarisch en worden (uiteraard  vol afgunst - verpakt in een jasje van kleine ergernis) regelmatig terug opgerakeld. 

Niet te verwonderen dus dat Mevrouw 'Ik ga op reis en neem mee' niet leuk vindt (net als elk ander spel dat ze niet kon winnen, trouwens).

Gelukkig gaat Mevrouw deze keer echt op reis en neemt wel degelijk een valies vol mee. Met daarin:

Krokodillen


Vossen en eenden


OlifantenHondenPoezen
En herten

Omdat een langere reeks moeilijk te onthouden wordt, zal je op 6 mei zelf moeten komen kijken wat Mevrouw u nog meer te bieden heeft op Fabrik Magik.  Ook zullen al de stofjes van Mevrouw Thea daar terug te vinden zijn, moest je liever zelf aan de slag gaan om iets mooi te creëren!


Oh ja, indien geen van bovengenoemde pogingen om het spelverloop alsnog naar je hand te zetten slaagt, is de enige optie het spel te staken wegens 'een stom spel'.

zondag 1 april 2012

De Pot vol KoffieMevrouw Thea houdt van het leven. Meer nog: het leven houdt ook van Mevrouw Thea. Waarom en hoe zo en wanneer, legt Mevrouw Thea u later met veel graagte nog wel eens uit. Maar niet vandaag, want vandaag heeft Mevrouw Thea gevloekt.

Heel soms vloekt Mevrouw Thea. Heel soms.

Mevrouw vloekt soms heel klein, als in 'potvolkoffie toch', bijvoorbeeld wanneer ze aan de kassa haar kind van het ene karretje in het andere karretje moet zetten. Niet omdat dat een gedoe is omdat dat kind liever niet meewerkt. Wel omdat de kassaman steevast dezelfde opmerking maakt. 'Dat ge dat zeker niet moogt vergeten, want dat ge anders ambras zult krijgen thuis.' Dan zucht Mevrouw Thea stil en potvolkoffiet ze.

Soms is 'potvolkoffie' net niet genoeg meer. Bijvoorbeeld wanneer Mevrouw een meewarige blik krijgt toegeworpen wanneer ze haar kinders niet helemaal in bedwang kan houden. Een 'verdommeke' is dan al wel eens toegestaan. Of een 'gezouhetzelfeensmoetendoenzolangwachtenmetzoveelinteressantsvooreenpeuterommeetegooien'. 

In zulke situaties zwijgt Mevrouw Thea. De vloekjes borrelen op in haar hoofd en worden daar stil tot erg luid uitgesproken. Maar niemand hoort ze.
Soms echter, wordt het Mevrouw een beetje teveel. Dan kan ze het niet laten om eens heel vies te kijken. Misschien zelfs zachtjes iets onsubtiel te fluisteren. En in heel erge gevallen een deur net iets te hard toe te gooien. 
U vraagt zich waarschijnlijk af welke situaties Mevrouw tot zo'n acties nopen. U krijgt ze daarom even op een rijtje.

- Mevrouw die als kind behandeld wordt, terwijl ze van zichzelf vindt dat ze al erg volwassen is.
- Mevrouw die onhandig is. Vooral wanneer ze eigenlijk op voorhand weet dat iets niet zal lukken zonder scherven, stukken of scheuren, en ze dit dan toch probeert.
- Mevrouw die het winkelkarretje van de persoon achter zich tegen haar enkels voelt botsen. 
- Mevrouw die op de menukaart alleen maar het kindermenu lekker vindt (maar niet als kind behandeld wil worden, dus toch maar iets anders kiest).
- Mevrouw die van het voetpad af moet omdat iemand beslist heeft dat hij/zij daar mag parkeren.
- Mevrouw die ettelijke uren spendeert om de mooiste draagdoek ooit te maken (met dit stofje) om dan tot de conclusie te komen dat haar kind daar niet in wil.
Wees gerust, ze heeft het kind enkel een beetje vies aangekeken. Deuren bleven ook gespaard, ze vond immers een ander prachtig kind dat het wél heerlijk vertoeven vond in dat mooie doek.
En u, ergert u zich soms ook?